Het gebruik van digitale hulpmiddelen in het onderwijs blijft groeien. Leraren die variëren in de manier waarop ze onderwijs geven, en daarbij gebruik maken van ict, boeken daarbij de beste resultaten. De manier waarop zij ict inzetten heeft vooral impact op de motivatie van leerlingen, de onderwijsprestaties, en maakt het mogelijk efficiënter les te geven.

Leerlingen aan het werk op een laptop
Leerlingen in de klas aan het werk op een laptop © Reyer Boxem

Grote verschillen in gebruik en opbrengsten tussen leraren

Leraren die in staat zijn voor hun leerlingen variatie in de lessen aan te brengen, maken veelvuldig gebruik van digitale hulpmiddelen, met betere onderwijsprestaties tot gevolg. Alfons ten Brummelhuis, strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet: "We weten steeds meer over hoe ict kan bijdragen aan beter onderwijs. Uit de monitor blijkt dat leraren die afwisselend lesgeven, veel gebruik maken van ict en de meeste opbrengsten zien. Juist deze leraren voelen zich in staat om de juiste keuzes te maken voor ict-toepassingen en laten zo hun leerlingen maximaal profiteren van de mogelijkheden."

Leraren verschillen onderling sterk in het gebruik van ict in hun lessen, deze verschillen zijn binnen scholen vaak groter dan tussen scholen. Van de 22 digitale toepassingen die het onderzoek noemt, gebruikt de kopgroep van leerkrachten er dertien tot veertien. Deze groep beslaat een kwart van alle leerkrachten. De middengroep, waar de helft van alle leerkrachten onder valt, past zes tot zeven mogelijkheden vaak in het onderwijs toe. De staartgroep beperkt zich in de meeste lessen tot een of twee toepassingen.

Toename in variëteit aan gebruikte en beschikbare ict-middelen

Van alle beschikbare hulpmiddelen en toepassingen is de beamer of het digibord onder de leerkrachten nog steeds het meest populair. Er wordt ook veelvuldig gebruikgemaakt van internet, laptops en mobiele telefoons bij de lesvoorbereiding. Daarnaast wordt digitaal leermateriaal volop in de lessen gebruikt, zowel bij individuele begeleiding van de leerling als bij het geven van klassikaal onderwijs. Ook maken scholen veelvuldig gebruik van digitale informatiesystemen waarbij leerlingen hun eigen vorderingen in de gaten kunnen houden.

Bestuurders en schoolleiders voorzien in de komende jaren een sterk aanhoudende toename van ict-toepassingen. Dit zorgt voor een groot verschil tussen de wensen van deze leidinggevenden en het huidige gebruik door leraren. Zo hechten bestuurders en schoolleiders veel waarde aan gesprekken met leerlingen over veiligheid op het internet en instructies hoe zij kunnen omgaan met sociale media. In de praktijk blijkt dat juist ouders hier een belangrijke rol vervullen.

Om alle ambities van bestuurders en schoolleiders waar te kunnen maken moeten scholen beschikken over voldoende computerapparatuur en goede internetverbindingen. Maar het allerbelangrijkste is toch wel een leerkracht met een gevarieerd repertoire van lesgeven. Want juist de leraren die verschillende manieren van lesgeven beheersen, zijn voor leerlingen de beste garantie op succes.

Vier in balans-monitor

De Vier in balans-monitor geeft inzicht in het gebruik van ict in het onderwijs. De monitor wordt elke twee jaar uitgevoerd in opdracht van Kennisnet. Tijdens de Onderzoeksconferentie worden de bevindingen in hoofdlijnen gepresenteerd. De focus ligt daarbij op het daadwerkelijke gebruik van ict in de klas. In de komende maanden zal in afzonderlijke publicaties worden ingegaan op sectorspecifieke ontwikkelingen.

Downloads

Deel De leraar die varieert profiteert het meest van ict

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug